Ägande och finansiering

Ännu en sak som är enklare än många tror.

Utländska medborgare utan hembygdsrätt får inte äga fast egendom på Åland. Däremot får de vara delägare i ett aktiebolag om de är EU-medborgare. För att göra Bastö Andrums stugor tillgängliga för de som inte har någon hembyggdsrätt läggs de därför i olika aktiebolag.

BOSTADSAKTIEBOLAG
Bostadsaktiebolag är en bolagsform vars uppgift är att äga och besitta en eller flera byggnader/lägenheter för aktieägarna. Denna form av bostadsägande är mycket vanlig i Finland och regleras genom Lagen om bostadsaktiebolag. I Sverige motsvaras bostadsaktiebolagen av bostadsrätts-föreningar men med den skillnaden att bostadsaktiebolagen inte är belastade med bolagslån.

Aktierna
Aktierna i bostadsaktiebolaget ger innehavaren rätt att disponera en viss stuga. Denna rätt gäller så länge hen äger aktierna. Aktierna, som är pantförskrivningsbara, kan säljas fritt på den öppna marknaden på samma sätt som man säljer en villa eller bostadsrätt.

Beslutanderätt
Beslutanderätten i bolaget utövas av bolagsstämman och av bolagsstämman vald styrelse.

FINANSIERING
Om så önskas kan en stor del av driftskostnaden finansieras genom att hyra ut stugan via hotellet när du själv inte behöver den. Vår mäklare Lyyski berättar gärna mer om detta och om andra finansiella frågor.