Det finns verkligen platser det är enkelt att längta till.

”Det var det första som slog mig när jag kom hit till Bastö första gången och upplevde lugnet och den fantastiska naturen här.  
 De släta, vackra hällarna i röd granit, som liksom försiktigt trevar sig upp ur vattnet, de vidsträckta markerna runtom och den vidunderliga havsutsikten här precis invid Östersjöns innanhav ingav en känsla av frid, som om tiden stått stilla här.
 Allt detta blev min självklara utgångspunkt när jag 2015 fick möjlighet att bygga upp och renovera något så unikt som Bastö stugby, ett av Ålands äldsta områden för semesterboende.
 Här skulle naturen, det orörda och rena stå i centrum på ett sätt där området både värnas och tas till vara på bästa sätt.
 Hållbarhet och återvinning genomsyrar därför all vår byggnation, som även visionärt smälter samman med naturen, som i sin tur bjuder på oändliga möjligheter till rekreation, som fiske, bad och kajakpaddling.
 Den lokala förankringen är också naturlig och självklar för oss, då Bastö Andrum är mer än bara ett isolerat semesterparadis för hitresta. Att bo och verka här är också att ta del av den åländska andan och närmast familjära gemenskap som präglar platsen. Vi samarbetar därför självklart med lokala hantverkare och entreprenörer i mesta möjliga mån och hela detaljplanen för området har tagits fram i samarbete med kommunen där både ombyggnationen av befintligt stugbestånd parallellt med nybyggnation av stugor i varierade storlekar och prisklasser omfattas. Samtliga stugor får sjöutsikt.
 Det finns som sagt platser det är enkelt att längta till. Bastö Andrum är en sådan plats.
 Välkommen hit!”

Urban SchwerinInitiativtagare